Trang chủ Nghiên cứu khoa học Nghiên cứu trường hợp (Case study) là gì?

Nghiên cứu trường hợp (Case study) là gì?

by Ngo Thinh
Published: Last Updated on 872 views

Nghiên cứu trường hợp (Case study) là việc điều tra sâu, trong một khoảng thời gian dài về một hoặc nhiều vấn đề khoa học được phát hiện trong thực tế cuộc sống. Dữ liệu có thể được thu thập bằng cách sử dụng kết hợp các phương pháp như phỏng vấn, quan sát cá nhân và phân tích tài liệu.

Về bản chất, nghiên cứu trường hợp có thể là thực chứng (dùng để kiểm nghiệm giả thuyết) hoặc diễn giải (dùng để xây dựng lý thuyết). Điểm mạnh của phương pháp nghiên cứu này là khả năng khám phá một loạt các yếu tố xã hội, văn hóa và chính trị có khả năng liên quan đến hiện tượng cần nghiên cứu chưa được khám phá trước đó.

Nghiên cứu trường hợp chứa đựng nhiều các phân tích định tính, phụ thuộc nhiều vào bối cảnh chứa đựng trường hợp nghiên cứu. Tuy nhiên, việc giải thích các kết quả phụ thuộc nhiều vào khả năng quan sát và tích hợp của nhà nghiên cứu. Việc thiếu so sánh đối chứng có thể tạo ra những khó khăn trong thiết lập mối quan hệ nhân quả. Đồng thời, những phát hiện từ trường hợp đơn lẻ có thể không dễ dàng để khái quát hóa cho các trường hợp khác.

Khái quát hóa có thể được cải thiện bằng cách tái tạo, so sánh và kết hợp với các trường hợp khác trong trường hợp một thiết kế nhiều trường hợp (multi case design).

Tìm hiểu thêm:

5/5 - (1 bình chọn)

Lytuong.net – Contact: admin@lytuong.net