Trang chủ Nghiên cứu khoa học Nghiên cứu dân tộc học (Ethnography) là gì?

Nghiên cứu dân tộc học (Ethnography) là gì?

by Ngo Thinh
Published: Last Updated on 233 views

Nghiên cứu dân tộc học (Ethnography) là một thiết kế nghiên cứu diễn giải lấy cảm hứng từ nhân chủng học. Nghiên cứu dân tộc học nhấn mạnh rằng các hiện tượng nghiên cứu phải được nghiên cứu trong bối cảnh nền văn hóa của chúng.

Nhà nghiên cứu cần phải đắm mình trong một nền văn hóa nhất định trong thời gian dài (8 tháng đến 2 năm) và trong thời gian đó họ tham gia, quan sát, cảm nhận và ghi lại cuộc sống hàng ngày; sau cùng hình thành lý thuyết về sự vận động của nền văn hóa đó.

Dữ liệu được thu thập chủ yếu thông qua các kỹ thuật quan sát, quá trình tương tác chính thức và không chính thức với những con người trong nền văn hóa đó và do vậy, những ghi chú cá nhân có ý nghĩa quan trọng trong phân tích dữ liệu.

Các nhà nghiên cứu phải tường thuật rất chi tiết kinh nghiệm của mình để người đọc có thể có những trải nghiệm giống như nhà nghiên cứu về nền văn hóa mà không nhất thiết phải có mặt ở đó. Những lợi thế của cách tiếp cận này là sự nhạy cảm trong bối cảnh, sự hiểu biết phong phú, có sắc thái và hạn chế thấp nhất những thiên vị hay định kiến của khách thể nghiên cứu.

Tuy nhiên, đây cũng là một cách tiếp cận cực kỳ tốn thời gian, công sức và kinh phí, những phát hiện chỉ đặc trưng cho một nền văn hóa nhất định và ít khái quát hóa cho các nền văn hóa khác.

Tìm hiểu thêm:

3/5 - (2 bình chọn)

Có thể bạn quan tâm

Lytuong.net – Contact: admin@lytuong.net