Trang chủ Giáo dục Minh chứng là gì?

Minh chứng là gì?

by Ngo Thinh
292 views

1. Tổng quan về minh chứng

Minh chứng được hiểu là tất cả những gì chúng ta đưa ra để chứng minh cho một nhận định là đúng. Minh chứng bao gồm văn bản, hồ sơ, sổ sách, hiện vật đã và đang có của nhà trường, đơn vị.

– Minh chứng được sử dụng để chứng minh cho các phân tích, giải thích, từ đó đưa ra các nhận định, kết luận trong báo cáo tự đánh giá.

– Minh chứng phải có nguồn gốc rõ ràng và bảo đảm tính chính xác. Do vậy, khi thu thập minh chứng cần phải kiểm tra độ tin cậy, tính xác thực, mức độ phù hợp và liên quan đến tiêu chí của những minh chứng này.

2. Phân loại minh chứng

– Các văn bản, tài liệu, hồ sơ: báo cáo tổng kết; thông báo triển khai; biên bản họp; văn bản quy định, quy chế, hướng dẫn; quyết định; hồ sơ cán bộ (số lượng, trình độ, bằng cấp…); – Các biểu mẫu thống kê trong quá trình quản lý; các số liệu thống kê mô tả, báo cáo thống kê định kỳ…

– Các kết quả xử lý thông tin trong các phiếu khảo sát;

– Các thông tin từ phỏng vấn;

– Các biên bản ghi chép nội dung các buổi trao đổi/tọa đàm/hội thảo/hội nghị, …

– Các biên bản quan sát, dự giờ, thăm hiện trường;

– Trang web trường, đơn vị; bản tin điện tử…

– Các hình ảnh hoạt động của nhà trường, đơn vị…

5/5 - (1 bình chọn)

Có thể bạn quan tâm

Lytuong.net – Contact: admin@lytuong.net