Mã hóa là gì? Chất lượng và yêu cầu đối với mã hoá dữ liệu