Trang chủ Hệ thống thông tin Tài nguyên về nhân lực

Tài nguyên về nhân lực

by Ngo Thinh
101 views

Tài nguyên về nhân lực là chủ thể điều hành và sử dụng HTTTQL.

Các nhóm tài nguyên nhân lực

Tài nguyên về nhân lực bao gồm hai nhóm:

  • Nhóm thứ nhất là những người sử dụng HTTT trong công việc hàng ngày như các nhà quản lý, kế toán, nhân viên các phòng Họ có trách nhiệm thiết lập các mục tiêu, xác định nhiệm vụ, tạo các quyết định, phục vụ khách hàng…
  • Nhóm thứ hai là những người xây dựng và bảo trì HTTTQL như các phân tích viên hệ thống, lập trình viên, kỹ sư bảo hành máy… Họ có trách nhiệm cung cấp một môi trường công nghệ thông tin ổn định và tin cậy cho tổ chức.

Tài nguyên về nhân lực là thành phần quan trọng của HTTTQL do chính họ là người thiết kế, cài đặt, bảo trì và sử dụng hệ thống. Nếu tài nguyên về nhân lực không được đảm bảo thì hệ thống có được thiết kế tốt đến đâu thì cũng sẽ không mang lại hiệu quả thiết thực trong sản xuất và kinh doanh.

Bộ máy nhân sự công nghệ thông tin trong các tổ chức thường bao gồm:

  • Quản trị viên hệ thống (System Administrator)
  • Lập trình viên (Programmer)
  • Nhà thiết kế hệ thống (System Designer)
  • Nhà phân tích hệ thống (System Analyst)
  • Trưởng phòng công nghệ thông tin
  • Giám đốc phụ trách CNTT (Chief Information Officer – CIO)

Yêu cầu đối với tài nguyên nhân lực

Có hai vấn đề mà các nhà quản lý cần quan tâm đối với tài nguyên về nhân lực:

  • Sự hiểu biết về công nghệ thông tin: Các tổ chức cần phải có nguồn nhân lực có kiến thức về công nghệ và thông tin. Một nhân công có kiến thức về công nghệ là người biết rõ cách thức ứng dụng và khi nào ứng dụng công nghệ thông tin, cụ thể là việc chúng ta nên mua những công nghệ nào, làm thế nào để khai thác hiệu quả các phần mềm ứng dụng và các cơ sở kỹ thuật nào là cần thiết để cho tổ chức có thể kết nối với các tổ chức khác. Một nhân công có kiến thức về thông tin là người có thể xác định được loại thông tin nào là cần thiết, biết cách để có được thông tin đó và biết cách hành động hợp lý dựa vào thông tin nhận được để đem lại lợi ích tối đa cho tổ chức.
  • Trách nhiệm đạo đức đối với xã hội: Trong lĩnh vực công nghệ thông tin và hệ thống thông tin, khái niệm đạo đức trở nên quan trọng. Do với sự phát triển của công nghệ thông tin, con người nhận được rất nhiều thông tin. Việc xử lý và sử dụng những thông tin đó như thế nào để có thể làm lợi cho tổ chức của mình mà không gây ra những hoạt động phi đạo đức đối với xã hội cũng đòi hỏi lực lượng nhân công có trách nhiệm đạo đức đối với xã hội.
5/5 - (1 bình chọn)

Lytuong.net – Contact: admin@lytuong.net

Link xoilac 1 anstad.com, Link xoilac 2 sosmap.net, Link xoilac 3 cultureandyouth.org, Link xoilac 4 xoilac1.site, Link xoilac 5 phongkhamago.com, Link xoilac 6 myphamtocso1.com, Link xoilac 7 greenparkhadong.com, Link 6686 casino design https://ripe-cuisine.com, Link 6686 bet blog https://6686.blog, Link 6686 express https://giseleintimates.com/,