Trang chủ Tiếng Việt Lượng từ là gì?

Lượng từ là gì?

by Ngo Thinh
153 views

Ý nghĩa khái quát: là những từ biểu thị quan hệ về số lượng với sự vật được nêu ở danh từ.

Khả năng kết hợp: chuyên dùng kèm với danh từ.

Chức năng: làm thành tố phụ trong cụm danh từ.

Phân loại:

+ Nhóm: “những, các, một”. Trong đó “những, các” ý nghĩa số nhiều; “một” chỉ ý nghĩa số đơn.

+ Nhóm “mọi, mỗi, từng”: chỉ ý nghĩa phân phối về số lượng. (Diệp Quang Ban gọi hai nhóm trên là định từ)

+ Nhóm “cả, tất cả, tất thảy, hết thảy, hết cả, cả thảy…” (Nhóm này trước đây được xếp vào nhóm đại từ chỉ số lượng tổng thể)

5/5 - (1 bình chọn)

Lytuong.net – Contact: admin@lytuong.net