Trang chủ Tiếng Việt Chỉ từ là gì? Chức năng và phân loại chỉ từ

Chỉ từ là gì? Chức năng và phân loại chỉ từ

by Ngo Thinh
230 views

Chỉ từ là gì?

Ý nghĩa khái quát

Chỉ từ là những từ trỏ nơi chốn, thời điểm xác định (định vị về thời gian và không gian). Cách gọi khác là đại từ chỉ định (Lê Biên), chỉ định từ (Diệp Quang Ban)

Khả năng kết hợp

Làm thành phần phụ sau trong cụm danh từ

Chức năng cú pháp

Có thể làm trạng ngữ hoặc chủ ngữ trong câu.

Phân loại

  • Chỉ từ chỉ không gian: này, đây, đấy, đó, ấy, kia, kìa, nọ..
  • Chỉ từ chỉ thời gian: bây giờ, giờ, rày, bấy giờ, nãy,…
5/5 - (1 bình chọn)

Lytuong.net – Contact: admin@lytuong.net