Trang chủ Sinh học Đường đa (polysaccharide) là gì?

Đường đa (polysaccharide) là gì?

by Ngo Thinh
Published: Last Updated on 617 views

Đường đa (polysaccharide) là các polymer được cấu tạo từ các đơn vị đường đơn (monomer) chủ yếu là glucose do có phân tử lớn. Các polysaccharide được coi là các đại phân tử sinh học nhưng việc tổng hợp chúng giống với các phân tử nhỏ. Ví dụ: tinh bột bao gồm nhiều trăm đơn vị glucose nối nhau. Tinh bột gồm 10-20% amylose tan trong nước, 80-90% amylopectin không tan trong nước gây tính chất keo cho hồ tinh bột. Tinh bột là chất dự trữ của tế bào thực vật, glycogen là chất dự trữ của tế bào động vật. Nó có cấu trúc phân tử rất giống amylopectin nhưng phân nhánh mau hơn qua khoảng mỗi 8-12 đơn vị glucose (amylopectin – 24-30 đơn vị). Cellulose với số đơn vị glucose là 300-15000, không xoắn cuộn được mà như 1 băng duỗi thẳng tạo vi sợi.

Các polysaccharide: tinh bột, glycogen và cellulose

Các polysaccharide: tinh bột, glycogen và cellulose

5/5 - (1 bình chọn)

Lytuong.net – Contact: admin@lytuong.net