Doanh nghiệp là gì? Khái niệm, Đặc điểm, Phân loại