Trang chủ Tâm lý học Ảnh hưởng của môi trường văn hóa đến hành vi cá nhân

Ảnh hưởng của môi trường văn hóa đến hành vi cá nhân

by Ngo Thinh
598 views

Sống trong môi trường xã hội, con người chịu ảnh hưởng rất lớn của môi trường văn hóa. Hiểu theo nghĩa rộng, văn hóa là tất cả các giá trị vật chất và tinh thần do con người sáng tạo ra. Môi trường văn hóa có thể được hiểu là toàn bộ yêu cầu về các mối quan hệ, các chuẩn mực xã hội tác động đến con người. Trong môi trường văn hóa, quan trọng nhất là các chuẩn mực trong quan hệ, trong ứng xử điều tiết hành vi của con người. Chính các chuẩn mực đó là khuôn mẫu hành vi mà con người phải tuân theo. Sống trong môi trường văn hóa nào, con người chịu ảnh hưởng của môi trường đó.

Ví dụ, người châu Âu thường không hỏi tuổi phụ nữ, vì họ quan niệm, phụ nữ là phái đẹp, phái đẹp không có tuổi. Ngược lại, ở châu Á, mới gặp người ta hay hỏi tuổi tác để thể hiện sự quan tâm và để dễ xác định quan hệ trên dưới. Vì thế, khi tiếp xúc với người châu Âu chúng ta phải hiểu những đặc điểm văn hóa của họ để cư xử cho phù hợp. Ngược lại, khi người châu Âu sang châu Á làm việc, họ cũng phải tìm hiểu đặc điểm văn hóa của phương Đông để có thể hòa đồng với nơi họ tới. Dân gian Việt Nam có câu: Đáo giang tùy khúc, nhập gia tùy tục nghĩa là đến một nơi mới người ta phải hòa nhập với văn hóa ở nơi đó.

Nếu thời gian sống ở một nơi nào đó kéo dài, người ta sẽ tuân theo phong tục tập quán, sử dụng ngôn ngữ ở nơi đó. Như vậy những đặc trưng văn hóa của nơi đó đã được phản ánh vào hành vi, cách ứng xử và ngôn ngữ của một con người. Hay nói khác đi môi trường văn hóa đã để dấu ấn của mình lên hành vi của con người.

5/5 - (1 bình chọn)

Lytuong.net – Contact: admin@lytuong.net