Tag - Trí tuệ nhân tạo

Học máy (machine learning) là gì? Ứng dụng và phân loại

Tìm hiểu kỹ thuật học máy (machine learning), kỹ thuật cho phép giải quyết vấn để hoặc ra quyết định dựa trên dữ liệu và kinh nghiệm. 1. Học máy là gì? Học máy (machine learning) là khả năng của chương trình máy tính sử dụng kinh nghiệm, quan sát, hoặc dữ liệu trong quá khứ để cải thiện công việc...

Trí tuệ nhân tạo AI là gì? Các lĩnh vực nghiên cứu và ứng dụng

Trí tuệ nhân tạo (TTNT) là một lĩnh vực của khoa học máy tính với mục tiêu nghiên cứu xây dựng và ứng dụng các hệ thống thông minh nhân tạo. Đây là một trong những lĩnh vực được quan tâm nghiên cứu nhiều nhất của khoa học máy tính hiện nay với nhiều kết quả ứng dụng rộng...