Trí tuệ nhân tạo AI là gì? Các lĩnh vực nghiên cứu và ứng dụng