Tag - Thuế giá trị gia tăng

Thuế GTGT đối với hàng hóa xuất nhập khẩu

Thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với hàng hóa xuất nhập khẩu. 1. Đối tượng chịu thuế và nộp thuế giá trị gia tăng ở khâu nhập khẩu 1.1 Đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng ở khâu nhập khẩu: Đối với hàng hóa nhập khẩu, đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng là hàng hóa nhập khẩu dùng...

Đăng ký, kê khai, nộp thuế, quyết toán thuế, hoàn thuế GTGT

Đăng ký, kê khai, nộp thuế, quyết toán thuế, hoàn thuế giá trị gia tăng. 1. Đăng ký nộp thuế GTGT Cơ sở kinh doanh thuộc đối tượng nộp thuế giá trị gia tăng kể cả các cơ sở trực thuộc phải đăng ký nộp thuế giá trị gia tăng với cơ quan thuế trực tiếp quản lý theo hướng dẫn...

Chế độ miễn giảm thuế giá trị gia tăng

Thuế giá trị gia tăng là một loại thuế gián thu do người tiêu dùng chịu, các cơ sở kinh doanh chỉ là đơn vị nộp thuế thay cho người tiêu dùng hàng hoá, sử dụng dịch vụ. Vì vậy, Luật thuế giá trị gia tăng không quy định thành một chương riêng về miễn, giảm thuế giá trị...

Căn cứ và phương pháp tính thuế giá trị gia tăng

Căn cứ và phương pháp tính thuế giá trị gia tăng. 1. Căn cứ tính thuế giá trị gia tăng Căn cứ tính thuế giá trị gia tăng là giá tính thuế và thuế suất. 1.1 Giá tính thuế giá trị gia tăng: Giá tính thuế được xác định tùy theo loại hàng hóa, dịch vụ và được xác định như sau: Đối...

Đối tượng chịu thuế và nộp thuế giá trị gia tăng

Đối tượng chịu thuế và nộp thuế giá trị gia tăng. 1. Định nghĩa đối tượng chịu thuế Đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng là các loại hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng ở Việt Nam, trừ các đối tượng không thuộc diện chịu thuế theo quy định của Luật thuế giá...

Thuế giá trị gia tăng là gì? Vai trò, cơ chế hoạt động thuế GTGT

Thuế giá trị gia tăng là gì? Vai trò và cơ chế hoạt động của thuế giá trị gia tăng 1. Khái niệm Thuế giá trị gia tăng có nguồn gốc từ thuế doanh thu và Pháp là nước đầu tiên trên thế giới ban hành Luật thuế giá trị gia tăng - vào năm 1954. Thuế giá trị gia tăng...