Tag - Thị trường bất động sản

Dịch vụ đăng ký bất động sản (hệ thống MLS)

Dịch vụ đăng ký bất động sản (tiếng Anh: Multiple listing service, viết tắt: MLS) là một dãy các dịch vụ cho phép các nhà môi giới thiết lập sự đề nghị bằng giao kèo về việc đền bù cho nhau, sự hợp tác thuận lợi với sự tham gia của các nhà môi giới, nhằm tích lũy và...

Sàn giao dịch bất động sản là gì? Nội dung hoạt động

Sàn giao dịch kinh doanh dịch vụ bất động sản 1. Khái niệm, đặc điểm và vai trò của sàn giao dịch bất động sản - Khái niệm: Sàn giao dịch bất động sản là nơi diễn ra các giao dịch bất động sản và cung cấp dịch vụ về bất động sản. Các tiêu chí hoạt động của sản, quy chế...

Môi giới bất động sản là gì? Nội dung của môi giới BĐS

Môi giới và vai trò giao dịch bất động sản 1. Khái niệm về môi giới bất động sản Theo từ điển Bách khoa tiếng Việt thì môi giới được định nghĩa như sau: “chủ thể (một cá nhân, một nhóm, một tổ chức, một hãng...) làm trung gian cho 2 hoặc nhiều chủ thể khác tạo được quan hệ trong...

Điều tra nghiên cứu thị trường bất động sản

Điều tra nghiên cứu thị trường bất động sản 1. Tại sao cần nghiên cứu và khảo sát thị trường bất động sản Điều cơ bản nhất quyết định sự thành công của một sản phẩm là sự chấp nhận của người mua sản phẩm hoặc sự hài lòng của người sử dụng dịch vụ. Làm thế nào biết được khách...

Dự báo thị trường Bất động sản

Dự báo thị trường BĐS: Dựa trên kết quả phân tích thị trường để dự bảo tương lai và xu thế biến động của thị trường, lượng cầu, lượng cung và giá cá, giá thuê. Có hai phương pháp dự báo: - Dự báo định tính: Chủ yếu dựa vào kinh nghiệm, kiến thức và năng lực của người phân...

Luật Kinh doanh bất động sản với thị trường bất động sản Việt Nam

Luật Kinh doanh bất động sản với thị trường bất động sản Việt Nam 1. Những quy định chung trong Luật Kinh doanh bất động sản 1.1. Đối tượng và phạm vi áp dụng Luật Kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 25 tháng 11 năm 2014, Luật quy định về kinh doanh bất động sản,...

Các nội dung pháp luật liên quan đến thị trường bất động sản

Các nội dung pháp luật liên quan đến thị trường bất động sản 1. Phân định bất động sản - Quy định về việc phân định thửa đất + Chấp nhận đường ranh giới ghi trong hợp đồng chuyển nhượng. + Dựa vào cơ sở Địa chính nhà nước, trong đó đường ranh giới các thửa đất được thể hiện rất chính xác...

Hệ thống pháp luật đất đai và bất động sản trên thế giới

Hệ thống pháp luật đất đai và bất động sản trên thế giới 1. Pháp luật đất đai và bất động sản Pháp Các hình thức sở hữu đất đai chủ yếu: - Sở hữu tư nhân: Phần lớn đất đai ở Pháp thuộc sở hữu tư nhân. Người dân có quyền sở hữu đối với đất đai. Hiến pháp quy định...

Quyền về bất động sản

Quyền về bất động sản 1. Quyền sở hữu Quyền sở hữu là quyền được ghi nhận và bảo vệ của pháp luật đối với một chủ thể được tự do chiếm hữu, sử dụng và định đoạt quyền sở hữu. Trong đó có 3 hình thức sở hữu về BĐS; sở hữu Nhà nước (chủ sở hữu là Nhà nước,...

Quan hệ cung cầu trong thị trường bất động sản

Quan hệ cung cầu trong thị trường bất động sản. 1. Cầu trong thị trường BĐS 1.1. Khái niệm về cầu trong thị trường BĐS Về cơ bản thuyết (nhu) cầu gồm nhiều giả thuyết khác nhau như: Những người tiêu dùng nhận được thông tin liên quan đến mục đích chung mà họ mong muốn; những người tiêu dùng có thông...