Tag - Tâm lý học lứa tuổi

Đặc điểm Tâm lý tuổi thanh niên học sinh (15-18 tuổi – THPT)

Nội dung: vai trò của những điều kiện phát triển tâm lý thanh niên, học sinh THPT; ý nghĩa của hoạt động học tập - hướng nghiệp đối với sự hình thành và phát triển tâm lý của các em; những đặc trưng tâm lý của lứa tuổi thanh niên học sinh. 1. Những điều kiện phát triển tâm lý...

Đặc điểm Tâm lý tuổi thiếu niên (11-15 tuổi)

Nội dung: những điều kiện phát triển tâm lý của thiếu niên, những đặc điểm trong hoạt động giao tiếp của thiếu niên. Những nét tâm lý cấu tạo tâm lý mới đặc trưng về nhận thức, tình cảm, nhân cách của thiếu niên. 1. Những điều kiện phát triển tâm lý của thiếu niên 1.1. Khái niệm tuổi thiếu niên Tuổi...

Sự phân chia các giai đoạn phát triển tâm lý lứa tuổi

1. Quan niệm về giai đoạn phát triển tâm lý lứa tuổi 1.1 Lứa tuổi là gì? Tâm lý học Mác xít, đại diện là L.x. Vưgốtxki quan niệm lứa tuổi là một thời kỳ phát triển tâm lý nhất định của đời người “đóng kín một cách tương đối”, và ở đó những quy luật phát triển chung bao giờ...

Lý luận về sự phát triển tâm lý trẻ em

Các nhà Tâm lý học chuyên nghiên cứu về trẻ em đều mong muốn tìm hiểu bản chất, cơ chế, nguồn gốc, động lực của sự phát triển tâm lý trẻ em. Xuất phát điểm từ những quan điểm triết học, tâm lý học khác nhau về trẻ em, và nguồn gốc, động lực của sự phát triển tâm...