Tag - Dân số

Đô thị hóa là gì? Các ảnh hưởng của đô thị hóa

1. Khái niệm đô thị hóa Đô thị hóa là sự tăng lên về tỷ lệ dân số sống ở các địa bàn thành thị - quá trình người dân di chuyển đến các thành phố hay các địa bàn định cư đông dân khác. Một trong những vấn đề nổi bật của sự phát triển thế giới ngày nay...

Di cư (di dân) là gì? Thước đo, nguyên nhân & sự ảnh hưởng

1. Khái niệm di cư Trong cuộc sống, con người di cư bởi nhiều nguyên nhân với nhiều mục đích khác nhau, với các khoảng cách xa gần khác nhau và vào các thời điểm khác nhau. Quá trình này chịu sự tác động bởi nhiều nhân tố kinh tế và xã hội, bởi vậy nó chứa đựng bản chất...

Mức chết là gì? Thước đo và Các yếu tố ảnh hưởng

1. Các khái niệm Chết là một hiện tượng tự nhiên mà bất kỳ sinh vật nào cũng đều trải qua. Mức chết đề cập đến những trường hợp chết xảy ra trong một dân số. Xác suất chết trong một thời gian nhất định có liên quan đến nhiều nhân tố như tuổi, giới tính, chủng tộc, nghề nghiệp...

Mức sinh là gì? Thước đo và Các yếu tố ảnh hưởng

1. Khái niệm sinh đẻ và mức sinh + Sinh đẻ là gì? Sinh đẻ hoặc đơn giản hơn là sinh là việc lấy ra hoặc rặn ra từ than của người mẹ sản phẩm của sự có chửa, khi ra ngoài có biểu hiện của sự sống (khóc, thở, tim đập, . . .). Trong nhiều tài liệu, việc sinh...

Phân bố dân số là gì?

1. Khái niệm Phân bố dân số là nói đến các kiểu định cư và sự phần tán dân số trong một nước hoặc địa bàn khác. Phân bố dân cư là sự phân chia dân số theo các đơn vị hành chính, vùng vùng lãnh thổ, vùng kinh tế kinh tế. Trong nghiên cứu cũng không có sự quá...

Cơ cấu dân số là gì? Cách phân loại cơ cấu dân số

1. Khái niệm Cơ cấu dân số là sự phân chia tổng số dân của một vùng thành các nhóm theo một hay nhiều tiêu thức (mỗi một tiêu thức là một đặc trưng nhân khẩu học nào đó). 2. Cách phân loại cơ cấu dân số. Tuổi và giới tính là những đặc trưng cơ bản nhất của một dân số....

Quy mô dân số là gì? Một số thước đo quy mô dân số

1. Khái niệm quy mô dân số Qui mô dân số của một vùng lãnh thổ là tổng số dân sinh sống trên vùng lãnh thổ đó (một khu vực, một quốc gia ...). Qui mô dân số có thể tính theo tổng số dân tại một thời điểm (đầu kỳ, cuối kỳ, một thời điểm nào đó) hoặc tổng số...

Dân số là gì?

Khái niệm dân số: Dân số là tập hợp người sinh sống trong một quốc gia, khu vực, vùng địa lý kinh tế hoặc một đơn vị hành chính. Khái niệm dân số thường được xem xét, nghiên cứu ở góc độ: Quy mô, cơ cấu, phân bố và chất lượng. Trong đó: - Quy mô dân số: là số người sống...

Dân cư là gì?

Dân cư của một vùng là tập hợp những con người cùng cư trú trên một lãnh thổ nhất định (xã, huyện, tỉnh, quốc gia, châu lục hay toàn bộ trái đất). Chẳng hạn: Dân cư Hà Nội, dân cư miền núi, dân cư Việt Nam... Dân cư của một vùng lãnh thổ là khách thể nghiên cứu chung...

Tháp dân số là gì? Các loại tháp dân số

Tháp dân số là gì? Tháp dân số (tháp tuổi - giới tính) là cách biểu thị cơ cấu tuổi và giới tính của dân số bằng hình học. Tháp dân số được phân chia thành 2 phần bằng một trục thẳng đứng ở giữa được gọi là trục tuổi dùng để biểu diễn độ tuổi hoặc nhóm tuổi của...