Quy mô dân số là gì? Một số thước đo quy mô dân số