Văn học - Nghệ thuật

Nguồn gốc và bản chất xã hội của văn học

Nguồn gốc của văn học Khi xét đến nguồn gốc của văn học là xét đến điều kiện lịch sử khách quan nào, nhu cầu xã hội tất yếu nào đã làm nảy sinh, tồn tại và phát triển của văn học. Ai cũng biết văn học là tiếng nói của tình cảm, là hình thức thuần nhị của tư...

Hình tượng nghệ thuật (văn học) là gì?

Hình tượng là gì? Thế nào là hình tượng nghệ thuật, hình tượng văn học. Tìm hiểu các đặc trung của hình tượng nghệ thuật. 1. Khái niệm hình tượng Văn học nhận thức đời sống, thể hiện tư tưởng tình cảm, khát vọng và mơ ước của con người thông qua hình tượng nghệ thuật. Hình tượng chính là phương...

Đặc trưng đối tượng và nội dung của văn học

Văn học là một hình thái ý thức xã hội, bắt nguồn từ đời sống, phản ánh đời sống, bày tỏ một quan điểm, một cách nhìn, một tình cảm đối với đời sống. Nhưng văn học nói riêng cũng như nghệ thuật nói chung, không giống các hình thái ý thức xã hội khác bởi có những đặc...

Vè là gì?

Thể loại Vè là gì? 1. Khái niệm về "Vè" Vè là một hình thức sáng tác dân gian bằng văn vần với những thể thơ, luật thơ đa dạng. Vè cũng diễn xướng theo một làn điệu nhất định qua con đường truyền miệng của các tác giả dân gian. Chúng ta cũng không loại trừ một vài đoạn vè...

Câu đố là gì?

Câu đố là gì? Các đặc điểm, cấu trúc, bản chất của câu đố 1. Khái niệm câu đố Câu đố là một thể loại độc đáo của văn học dân gian. Ở đó vừa có chất trí tuệ của ngụ ngôn, tục ngữ, vừa có chất trữ tình của ca dao dân ca, vừa có chất dí dỏm hài hước...

Tục ngữ là gì? Nguồn gốc, nội dung, đặc điểm thi pháp

Tục ngữ là một trong những thể loại gần gũi và quen thuộc nhất của văn học dân gian Việt Nam. Tục ngữ gắn liền với đời sống của mỗi con người bởi nó chính là lời ăn tiếng nói thường ngày. 1. Tục ngữ là gì? Ông Chu Xuân Diên định nghĩa tục ngữ là những sáng tác dân gian...