Tag - Thuế thu nhập cá nhân

Kê khai, nộp thuế thu nhập cá nhân

Thông tin về Kê khai, nộp thuế thu nhập cá nhân. Khai thuế Cá nhân có thu nhập chịu thuế (bao gồm thu nhập thường xuyên và thu nhập không thường xuyên) có trách nhiệm chủ động đăng ký, khai báo về thu nhập với tổ chức ủy nhiệm thu hoặc cơ quan thuế địa phương nơi làm việc. Tổ...

Các trường hợp miễn thuế, giảm thuế thu nhập cá nhân.

Các trường hợp miễn thuế, giảm thuế thu nhập cá nhân. Cá nhân nộp thuế gặp khó khăn do thiên tai, địch họa, tai nạn ...làm thiệt hại về tài sản, thu nhập, ảnh hưởng đến đời sống bản thân thì cá nhân nộp thuế được xét miễn, giảm thuế trong năm tùy theo mức độ thiệt hại. Số thuế...

Căn cứ tính thuế thu nhập cá nhân

Căn cứ tính thuế thu nhập cá nhân là thu nhập chịu thuế và thuế suất được quy định tuỳ thuộc vào điều kiện kinh tế - xã hội của đất nước và khả năng thu nhập, yêu cầu điều tiết trong từng điều kiện cụ thể. Thu nhập chịu thuế. 1. Thu nhập thường xuyên. Thu nhập thường xuyên chịu thuế...

Thuế thu nhập cá nhân là gì? Đối tượng nộp, chịu thuế TNCN

Thuế thu nhập cá nhân là gì? Chức năng vai trò của thuế TNCN. Các đối tượng nộp thuế, chịu thuế thu nhập cá nhân. Khái niệm Thuế thu nhập cá nhân đã được áp dụng từ lâu ở các nước phát triển, đối tượng nộp thuế này là mọi dân cư trong nước và người nước ngoài có thu nhập...