Tag - Quản trị học

Quan điểm chất lượng (Quality viewpoint)

Ngày nay mọi tổ chức năng động dù có qui mô lớn hay nhỏ, hoạt động mang tính địa phương hay toàn cầu đầu phải đối mặt với những thách thức của phương pháp quản trị mới. Các tổ chức chịu áp lực từ khách hàng và các đối thủ cạnh tranh để cung cấp những sản phẩm hay...

Quan điểm ngẫu nhiên (Contingency viewpoint)

Điều cốt yếu của quan điểm ngẫu nhiên (đôi khi còn được gọi là cách tiếp cận tình  huống) là việc thực hành quản trị phải đảm bảo thích ứng với những yêu cầu thực tế từ môi trường bên ngoài, các kỹ thuật được sử dụng để tạo ra sản phẩm hay cung cấp dịch vụ và khả...

Quan điểm hệ thống (systems viewpoint)

Các khái niệm hệ thống (System Concepts) Một hệ thống là tập hợp của các yếu tố có mối quan hệ phụ thuộc và liên quan với nhau. Cơ thể con người là một hệ thống với các bộ phận: cơ bắp, tế bào, dây thần kinh và hệ thống ý thức liên kết chúng lại với nhau. Quá trình...

Quan điểm hành vi (Behavioral viewpoint)

Quan điếm hành vi (quan hệ con người) tập trung vào việc giải quyết một cách hiệu quả vấn đề con người trong tổ chức. 1. Những đóng góp của Follett Mary Parker Follett (1868–1933) đã có những đóng góp quan trọng vào quan điểm quản trị hành vi. Bà tin rằng quản trị là một quá trình liên tục không...

Quản trị tổng quát (Administrative Management)

Quản trị tổng quát (Administrative Management) tập trung việc nghiên cứu vào nhà quản trị và những chức năng cơ  bản của quản trị. Thuật ngữ này xuất hiện vào đầu những năm 1900 và đã được một kỹ nghệ  gia người Pháp là Henry Fayol (1841–1925) phát triển tương đối hoàn thiện. Fayol cho rằng, những thành công...

Quản trị khoa học (Scientific Management)

Các quan điểm quản trị khoa học a. Frederick W. Taylor (1856–1915) Người ta đã ca ngợi Taylor là “cha đẻ của thuyết quản trị theo khoa học”, người đã cùng đồng sự và bạn bè mở ra “một kỷ nguyên vàng” trong quản trị của Mỹ, một phương pháp quản trị được dùng làm cơ sở tri thức cho công...

Quản trị quan liêu (Bureaucratic management)

Quản trị quan liêu là gì? Quản trị quan liêu (Bureaucratic management) được thực hiện dựa trên các quy tắc, hệ thống cấp bậc, sự phân công lao động rõ ràng và các thủ tục chi tiết. Max Weber (1864–1920), một nhà xã hội người Đức, là tác giả nổi tiếng nhất của quan điểm quản trị quan liêu (sở...

Quản lý theo Mục tiêu – Ý nghĩa, Nhu cầu và Hạn chế

Một cách quản lý hiệu quả đi một chặng đường dài trong việc khai thác những gì tốt nhất của nhân viên và khiến họ làm việc như một đơn vị duy nhất hướng tới một mục tiêu chung. Thuật ngữ Quản lý theo Mục tiêu được Peter Drucker đặt ra vào năm 1954. Quản lý theo Mục tiêu là gì? Quá...

Kỹ năng quản lý – Kỹ năng lãnh đạo hiệu quả

Sự thành công và thất bại của một tổ chức tỷ lệ thuận với hiệu quả của hoạt động quản lý . Cấp trên phải chia sẻ mối quan hệ lành mạnh với nhân viên để họ có thể hoàn thành tốt nhất trình độ của mình. Các nhà lãnh đạo cần phải có được một số bộ kỹ năng nhất định...

Phong cách quản lý

Nghệ thuật gắn kết các nhân viên lại với nhau trên một nền tảng chung và khai thác những gì tốt nhất từ ​​họ đề cập đến việc quản lý tổ chức hiệu quả. Ban lãnh đạo đóng một vai trò quan trọng trong việc củng cố mối quan hệ giữa các nhân viên và làm cho họ làm việc...