Tag - Lịch sử Triều Tiên

Nhật Bản xâm chiếm Triều Tiên và phong trào đấu tranh

1. Triều Tiên dưới ách nô dịch của Nhật Bản Nhật Bản đã đánh bại nhà Thanh trong cuộc chiến tranh Giáp Ngọ. Hòa ước Shimonoseki quy định Triều Tiên là “một quốc gia độc lập”. Điều này có nghĩa là Nhật buộc Trung Quốc phải từ bỏ quyền khống chế Triều Tiên. Từ đây Nhật có thể nô dịch Triều...

Đấu tranh của nhân dân Triều Tiên cuối thế kỷ XIX

1. Cuộc khởi nghĩa Hán Thành Cuộc đấu tranh của nhân dân Triều Tiên không chỉ có tính chất phản phong mà đồng thời có ý nghĩa chống đế quốc, giải phóng dân tộc. Cuộc xâm nhập của thế lực Nhật ngày càng sâu. Các “cố vấn” quân sự Nhật bắt Triều Tiên xây dựng quân đội theo mẫu Nhật, biến...

Triều Tiên và sự xâm lược của các nước tư bản thực dân

1. Triều Tiên trước sự xâm nhập của tư bản phương Tây Vương triều Choson (Triều Tiên) được thiết lập trên bán đảo Cao Ly từ cuối thế kỷ XIV và tồn tại đến khi bị Nhật thôn tính (1392-1910). Vào thời kỳ cận đại, Triều Tiên là một quốc gia phong kiến lạc hậu, dựa trên cơ sở kinh...