Tag - Lịch sử thế giới

Lịch sử Campuchia cận đại (Thế kỷ 19-20)

I - Sự xâm nhập của thực dân phương tây và Campuchia 1. Campuchia trước khi thực dân Pháp xâm lược Là một quốc gia có nền văn hóa lâu đời, Vương quốc Campuchia thành lập từ thế kỷ VII, nhưng từ thế kỷ IX đến thế kỷ XV mới bước vào thời kỳ cực thịnh. Chính trong thời gian này,...

Lịch sử Philippin cận đại (Thế kỷ 16-20)

I - Tinh hình kinh tế xã hội Philippin trước khi thực dân Tây Ban Nha xâm lược Đến thế kỷ XVI, trước khi người Tây Ban Nha cho chiến thuyền cập miền duyên hải Philíppin, quần đảo này vẫn còn nằm trong tình trạng lạc hậu. Có một số vùng đặc biệt nằm trong khu vực ảnh hưởng của...

Lịch sử Mã Lai (Malaysia) cận đại (Thế kỷ 16-20)

I - Xã hội Mã Lai và sự xâm nhập của thực dân phương Tây 1. Xã hội Mã Lai trước khi thực dân phương Tây xâm lược Án ngữ cửa ngõ của con đường qua lại giữa nhiều đại dương, bán đảo Mã Lai chiếm một vị trí địa lý lịch sử đặc biệt. Nơi đây từng chứng kiến sự...

Phong trào dân tộc ở Inđônêxia cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX

Vào cuối thế kỷ XIX - đầu thế kỷ XX, xã hội Inđônêxia có nhiều biến đổi. Việc đầu tư bóc lột của tư bản đế quốc ngày càng mạnh mẽ, về khách quan đã tạo nên những tiền đề xã hội cho giai cấp công nhân và giai cấp tư sản ra đời, ý thức dân tộc phát...

Inđônêxia và Chế độ thống trị của thực dân Hà Lan cuối TK XIX đầu XX

Chỉ trong 40 năm thi hành chế độ cưỡng bức trồng trọt, tư bản Hà Lan đã thu được món lợi nhuận bằng cả số thu nhập của Công ty Đông Ấn Hà trong 200 năm. Nhờ có số tiền tích lũy to lớn đó, vào những năm 70 của thế kỷ XIX, nền công nghiệp Hà Lan phát...

Cuộc khởi nghĩa của Đippônêgôrô và cuộc chiến đấu của nhân dân Achê

Cuộc khởi nghĩa của Đippônêgôrô và cuộc chiến đấu dũng cảm của nhân dân Achê. 1. Cuộc khởi nghĩa của Đippônêgôrô (1825-1830) Ngày 20-7-1825, do việc phản đối hành động của thực dân Hà Lan về việc phế lập các Suntan và sự can thiệp của chúng vào quyền thế tập kinh tế của các lãnh chúa, Đippônêgôrô bị quân Hà...

Chế độ thống trị của thực dân Hà Lan và Anh tại Inđônêxia

1. Sự thống trị của Hà Lan với chính sách của Đanđên Đầu thế kỷ XIX, Hà Lan trở thành thuộc địa của Pháp dưới thời Napôlêông, nên phải thực hiện chính sách “bao vây kinh tế” đối với Anh. Mâu thuẫn Anh và Hà Lan ở các thuộc địa càng thêm gay gắt. Sau khi Công ty Đông Ấn Hà...

Inđônêxia và Sự xâm lược của thực dân phương Tây

1. Xã hội Inđônêxia trước khi Hà Lan xâm lược Trước khi tư bản thực dân Hà Lan xâm nhập, xã hội Inđônêxia đang bước vào giai đoạn suy vong của chế độ phong kiến. Vương triều Magiapahít được lập nên với sự thống nhất toàn lãnh thổ Inđônêxia đã đạt đến đỉnh cao của chế độ phong kiến lại...

Nhật Bản xâm chiếm Triều Tiên và phong trào đấu tranh

1. Triều Tiên dưới ách nô dịch của Nhật Bản Nhật Bản đã đánh bại nhà Thanh trong cuộc chiến tranh Giáp Ngọ. Hòa ước Shimonoseki quy định Triều Tiên là “một quốc gia độc lập”. Điều này có nghĩa là Nhật buộc Trung Quốc phải từ bỏ quyền khống chế Triều Tiên. Từ đây Nhật có thể nô dịch Triều...

Đấu tranh của nhân dân Triều Tiên cuối thế kỷ XIX

1. Cuộc khởi nghĩa Hán Thành Cuộc đấu tranh của nhân dân Triều Tiên không chỉ có tính chất phản phong mà đồng thời có ý nghĩa chống đế quốc, giải phóng dân tộc. Cuộc xâm nhập của thế lực Nhật ngày càng sâu. Các “cố vấn” quân sự Nhật bắt Triều Tiên xây dựng quân đội theo mẫu Nhật, biến...