Tag - Lịch sử thế giới cận đại

Lịch sử Mỹ La Tinh cận đại (Thế kỷ 18-20)

I - Mỹ La Tinh đầu thời kỳ cận đại 1. Mỹ la tinh - thuộc địa của Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha Mỹ la-tinh là một bộ phận lãnh thổ rộng lớn của châu Mỹ, dài hơn 12,000 km, suốt từ Mêhicô đến tận phía nam châu Mỹ la-tinh nằm giữa hai đại dương là Đại Tây Dương...

Lịch sử Châu Phi cận đại (Thế kỷ 19-20)

I - Vài nét sơ lược về châu Phi trước thời kỳ bị xâm lược Châu Phi là lục địa lớn thứ hai trên thế giới. Tính cả các đảo thì diện tích châu Phi hơn 30 triệu km2, trải rộng hai bên đường xích đạo. Châu Phi cách châu Âu bởi Địa Trung Hải và châu Á bởi Hồng...

Lịch sử Ấn Độ cận đại (Thế kỷ 16-20)

I - Ấn Độ trước khi Chủ nghĩa tư bản phương Tây xâm nhập, sự suy tàn của đế quốc Đại Môgôn 1. Đế quốc Đại Môgôn Ấn Độ là một quốc gia rộng lớn và đông dân nằm ở phía nam châu Á. Bước vào đầu thời kỳ cận đại của lịch sử thế giới, dân cư ở Ấn Độ...

Lịch sử Xiêm (Thái Lan) cận đại (Thế kỷ 18-20)

Lịch sử cận đại Thái Lan bắt đầu từ năm 1768, kết thúc năm 1917. Thời kỳ từ 1768-1917 là thời kỳ nhân dân Xiêm vùng lên đấu tranh mạnh mẽ chống ách bóc lột phong kiến. Xã hội phong kiến Xiêm chuyển biến theo hướng xã hội tư bản, là thời kỳ đấu tranh gay gắt giữa các...

Lịch sử Miến Điện (Myanmar) cận đại (Thế kỷ 18-20)

I - Miến Điện trước thời kỳ xâm lược của thực dân Anh 1. Thống nhất đất nước Cho đến đầu thế kỷ XVIII, Miến Điện bị chia xẻ thành nhiều vương quốc. Các tiểu vương quốc phong kiến chỉ công nhận chính quyền trung ương của triều đại Taungu (thủ đô là Ava) về hình thức, còn giữa các vương...

Lịch sử Lào cận đại (Thế kỷ 19-20)

I - Nước Lào trước khi thực dân Pháp xâm lược Vào thế kỷ XIV, nước Lào đã được thống nhất. Pha Ngừm là người có công thống nhất đất nước, lập nên một chính quyền từ trung ương đến địa phương. Cũng giống như các nhà nước chuyên chế phương Đông, vua là người chủ tối cao tất cả...

Lịch sử Campuchia cận đại (Thế kỷ 19-20)

I - Sự xâm nhập của thực dân phương tây và Campuchia 1. Campuchia trước khi thực dân Pháp xâm lược Là một quốc gia có nền văn hóa lâu đời, Vương quốc Campuchia thành lập từ thế kỷ VII, nhưng từ thế kỷ IX đến thế kỷ XV mới bước vào thời kỳ cực thịnh. Chính trong thời gian này,...

Lịch sử Philippin cận đại (Thế kỷ 16-20)

I - Tinh hình kinh tế xã hội Philippin trước khi thực dân Tây Ban Nha xâm lược Đến thế kỷ XVI, trước khi người Tây Ban Nha cho chiến thuyền cập miền duyên hải Philíppin, quần đảo này vẫn còn nằm trong tình trạng lạc hậu. Có một số vùng đặc biệt nằm trong khu vực ảnh hưởng của...

Lịch sử Mã Lai (Malaysia) cận đại (Thế kỷ 16-20)

I - Xã hội Mã Lai và sự xâm nhập của thực dân phương Tây 1. Xã hội Mã Lai trước khi thực dân phương Tây xâm lược Án ngữ cửa ngõ của con đường qua lại giữa nhiều đại dương, bán đảo Mã Lai chiếm một vị trí địa lý lịch sử đặc biệt. Nơi đây từng chứng kiến sự...

Phong trào dân tộc ở Inđônêxia cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX

Vào cuối thế kỷ XIX - đầu thế kỷ XX, xã hội Inđônêxia có nhiều biến đổi. Việc đầu tư bóc lột của tư bản đế quốc ngày càng mạnh mẽ, về khách quan đã tạo nên những tiền đề xã hội cho giai cấp công nhân và giai cấp tư sản ra đời, ý thức dân tộc phát...