Tag - Lịch sử Phương Đông

Lịch sử Miến Điện (Myanmar) cận đại (Thế kỷ 18-20)

I - Miến Điện trước thời kỳ xâm lược của thực dân Anh 1. Thống nhất đất nước Cho đến đầu thế kỷ XVIII, Miến Điện bị chia xẻ thành nhiều vương quốc. Các tiểu vương quốc phong kiến chỉ công nhận chính quyền trung ương của triều đại Taungu (thủ đô là Ava) về hình thức, còn giữa các vương...

Lịch sử Campuchia cận đại (Thế kỷ 19-20)

I - Sự xâm nhập của thực dân phương tây và Campuchia 1. Campuchia trước khi thực dân Pháp xâm lược Là một quốc gia có nền văn hóa lâu đời, Vương quốc Campuchia thành lập từ thế kỷ VII, nhưng từ thế kỷ IX đến thế kỷ XV mới bước vào thời kỳ cực thịnh. Chính trong thời gian này,...

Lịch sử Philippin cận đại (Thế kỷ 16-20)

I - Tinh hình kinh tế xã hội Philippin trước khi thực dân Tây Ban Nha xâm lược Đến thế kỷ XVI, trước khi người Tây Ban Nha cho chiến thuyền cập miền duyên hải Philíppin, quần đảo này vẫn còn nằm trong tình trạng lạc hậu. Có một số vùng đặc biệt nằm trong khu vực ảnh hưởng của...

Lịch sử Mã Lai (Malaysia) cận đại (Thế kỷ 16-20)

I - Xã hội Mã Lai và sự xâm nhập của thực dân phương Tây 1. Xã hội Mã Lai trước khi thực dân phương Tây xâm lược Án ngữ cửa ngõ của con đường qua lại giữa nhiều đại dương, bán đảo Mã Lai chiếm một vị trí địa lý lịch sử đặc biệt. Nơi đây từng chứng kiến sự...

Cuộc cách mạng Tân Hợi 1911 [Trung Quốc]

I - Đêm hôm trước của cuộc cách mạng 1. Kinh tế tư bản chủ nghĩa và mâu thuẫn xã hội ở Trung Quốc Sau khi chinh phục triều đình Mãn Thanh, các nước đế quốc tha hồ can thiệp vào nội chính và kinh tế của Trung Quốc. Bọn chúng không chỉ mượn tay nhà Thanh bóc lột nhân dân...

Phong trào Nghĩa hòa đoàn ở Trung Quốc

Sau chiến tranh Giáp Ngọ (1894-1895), các nước đế quốc tăng cường xâu xé Trung Quốc. Mâu thuẫn giữa nhân dân Trung Quốc và bọn đế quốc ngày càng gay gắt. Nhân dân Trung Quốc khắp nơi tự động đứng dậy chống đế quốc, nhất là cuộc đấu tranh của nông dân vùng Sơn Đông, Trực Lệ do Nghĩa...

Phong trào Duy Tân ở Trung Quốc cuối thế kỷ XIX

Trước sự tăng cường xâu xé của các nước đế quốc, Trung Quốc ngày càng rơi sâu xuống vũng bùn của chế độ nô dịch làm cho mâu thuẫn giữa các tầng lớp nhân dân với bè lũ đế quốc ngày một sâu sắc. Thái độ đớn hèn, đầu óc ích kỷ vì quyền lợi giai cấp của bọn...

Các nước Đế quốc xâu xé Trung Quốc

Các nước Đế quốc tăng cường xâm nhập Trung Quốc. 1. Sự xâm nhập về kinh tế của các nước đế quốc đối với Trung Quốc Trước sức ép của bọn đế quốc và nỗi lo sợ phong trào nổi dậy của quần chúng nông dân, chính quyền Mãn Thanh ngày càng câu kết chặt chẽ với đế quốc hòng bảo...

Phong trào nông dân Thái bình thiên quốc

Những chi phí về Chiến tranh thuốc phiện và những khoản tiền bồi thường đều đổ lên đầu nông dân. Thuế má tăng, quan lại và quân lính nhũng nhiễu, bọn địa chủ bóc lột tô nặng nề làm cho nông dân không còn đường sống. Thêm vào đó nạn mất mùa liên tiếp xảy ra, nông dân phải...

Chiến tranh thuốc phiện lần thứ nhất (1839-1842)

Tiếng súng của cuộc Chiến tranh Thuốc phiện (1839-1842) đã mở đầu thời kỳ lịch sử cận đại Trung Quốc, thời kỳ chủ nghĩa đế quốc Âu Mỹ xâm lược và chia xẻ đất nước Trung Hoa. Đó cũng là thời kỳ đấu tranh anh dũng của nhân dân Trung Quốc, chống xâm lược, chống phong kiến Mãn Thanh...