Tag - Lãi suất

Lãi suất hiệu dụng là gì?

1. Lãi suất hiệu dụng là gì? Xem: Khái niệm lãi suất, lãi đơn, lãi kép Trên thực tế các hoạt động kinh tế, có nhiều trường hợp lãi suất được tính theo năm nhưng với mục tiêu thu hút khách hàng hay cạnh tranh với các đối thủ tài chính mà người ta có thể đưa ra chính sách trả lãi...

Khái niệm lãi suất, lãi đơn, lãi kép

Lãi suất là gì? Lãi đơn, lãi kép là gì? Công thức tính các loại lãi suất. 1. Khái niệm lãi suất Thực tế các hoạt động kinh tế đã chỉ rõ ràng giá trị của tiền luôn thay đổi ở những thời kỳ khác nhau. Chẳng hạn, nếu ta có 1 triệu đồng đem đầu tư hoặc cho vay với...

Lãi suất là gì? Phân loại, Các nhân tố ảnh hưởng, Sự tác động của lãi suất

1. Khái niệm 1.1. Lãi suất là gì? Lãi suất là tỉ số giữa số lợi tức thu được hàng năm so với tổng số vốn cho vay. Bàn về vấn đề này có rất nhiều quan điểm của các nhà nghiên cứu, nhưng nhìn chung xét về bản chất lãi suất là công cụ phản ánh giá cả của vốn tín...