Tag - Kỹ năng lập mục tiêu

Thuyết Locke về lập mục tiêu

Chúng ta đã biết tới cách thiết lập mục tiêu SMART. Có thể nói rằng, khi thiết lập được một mục tiêu cụ thể, có thể đo lường, có liên quan và có thời gian hoàn thành, chúng ta sẽ dễ dàng hoàn thành được mục tiêu đề ra. Nhưng đây có phải là cách tốt nhất để thiết lập...

Nguyên tắc SMART về thiết lập mục tiêu

Nhà giáo dục Jack Canfield đã viết trong cuốn sách "Nguyên tắc thành công": Mục tiêu mơ hồ sẽ cho kết quả mơ hồ. Để các bạn đạt được một mục tiêu, bạn cần phải hết sức rõ ràng và chính xác những gì bạn muốn. SMART là chữ viết tắt thú vị cho việc thiết lập các tiêu...

Thiết lập mục tiêu cá nhân: tại sao & như thế nào?

Chúng ta, ai cũng có ước mơ của mình. Nhưng chúng ta đang sống trong thế giới thực tại, và chắc rằng bạn không hề muốn suốt đời sống trong mơ mộng mà không hề đạt được điều gì có ý nghĩa trong cuộc sống. Bài này giới thiệu cho bạn ý nghĩa của mục tiêu chứ không phải ước...