Tag - Kinh tế vĩ mô

Tổng cầu là gì? Những yếu tố ảnh hưởng đến tổng cầu

1. Khái niệm tổng cầu Tổng cầu là giá trị của toàn bộ lượng hàng hóa và dịch vụ nội địa mà các chủ thể trong nền kinh tế sẵn sàng mua tại mỗi mức giá, trong một thời kỳ nhất định, với các điều kiện khác không đổi. Các chủ thể mà kinh tế vĩ mô nghiên cứu bao gồm:...

Tổng cung là gì? Những yếu tố ảnh hưởng đến tổng cung

1. Khái niệm tổng cung Tổng cung là giá trị tổng sản lượng hàng hóa và dịch vụ mà các doanh nghiệp trong nền kinh tế sẵn lòng cung ứng tại mỗi mức giá, trong một khoảng thời gian nhất định, với các điều kiện khác không đổi. Xem thêm: Tổng cầu 2. Các dạng tổng cung Tổng cung biểu diễn mối quan...

Kinh tế học vĩ mô là gì? Đối tượng và phương pháp nghiên cứu kinh tế học vĩ mô

1. Khái niệm kinh tế học, kinh tế học vi mô và kinh tế học vĩ mô Có rất nhiều khái niệm về kinh tế học, ở đây chúng tôi chỉ nêu ra một khái niệm mà được nhiều nhà kinh tế thống nhất sử dụng: “Kinh tế học là một môn khoa học xã hội, nghiên cứu xem việc lựa...

GDP là gì? Các phương pháp tính GDP

Hàng ngày, trên các phương tiện thông tin đại chúng, các bạn có thể nghe hay đọc những dòng tin như “tổng sản lượng quốc gia của Việt Nam trong 06 tháng đầu năm đạt được … tỷ đồng, tăng …% so với cùng kỳ năm ngoái”, hay “mục tiêu đề ra là tốc độ tăng trưởng kinh tế...

Các chính sách, công cụ điều tiết kinh tế vĩ mô

Các chính sách, công cụ điều tiết kinh tế vĩ mô: Có 4 loại Chính sách tài khóa Là những quyết định của chính phủ về chi tiêu và thuế, giúp chính phủ duy trì sản lượng và việc làm ở mức mong muốn, Về mặt dài hạn, chính sách tài khóa có thể có tác dụng điều chỉnh cơ cấu...

Các mục tiêu kinh tế vĩ mô cơ bản

1. Mục tiêu tổng quát Thành tựu kinh tế vĩ mô của một đất nước thường được đánh giá theo 3 dấu hiệu chủ yếu: Ổn định, tăng trưởng và công bằng xã hội. Sự ổn định kinh tế là kết quả của việc giải quyết tốt những vấn đề kinh tế cấp bách như lạm phát, suy thoái, thất nghiệp...