Tag - Kích thước khổ giấy

Kích thước khổ C – Phong bì | C0, C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10

Kích thước của khổ giấy C, theo định nghĩa của ISO 216, được đưa ra trong bảng dưới đây trong cả hai milimét và inch (đơn vị cm = 10 đơn vị mm) Bảng kích thước khổ giấy C: C0-C10 mm, inches Kích thước Rộng x Dài (mm) Rộng x Dài (in) C0 917 x 1297 mm 36,1 x 51,5 in C1 648 x 917 mm 25,5 x 36,1...

Kích thước F0, F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9 và F10

Bảng Kích cỡ Giấy của Dòng F. Nó là một kích thước giấy dựa trên khổ F4, bao gồm F0, F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9 và F10 . Kích thước tiêu chuẩn hoặc Chiều dài và chiều rộng của giấy F theo đơn vị đo bằng mm (milimet), cm (centimet) và inch (inch). Kích thước khổ giấy F0, F1,...

Kích thước khổ giấy B

Kích thước khổ giấy B: B0, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10

Kích thước của khổ giấy B, theo định nghĩa của ISO 216, được đưa ra trong bảng dưới đây trong cả hai milimét và inch (cm có thể thu được bằng cách chia giá trị mm cho 10). Biểu đồ kích thước giấy B là một giải thích trực quan về cách kích thước các khổ giấy B liên...