Tag - Di dân

Đô thị hóa là gì? Các ảnh hưởng của đô thị hóa

1. Khái niệm đô thị hóa Đô thị hóa là sự tăng lên về tỷ lệ dân số sống ở các địa bàn thành thị - quá trình người dân di chuyển đến các thành phố hay các địa bàn định cư đông dân khác. Một trong những vấn đề nổi bật của sự phát triển thế giới ngày nay...

Di cư (di dân) là gì? Thước đo, nguyên nhân & sự ảnh hưởng

1. Khái niệm di cư Trong cuộc sống, con người di cư bởi nhiều nguyên nhân với nhiều mục đích khác nhau, với các khoảng cách xa gần khác nhau và vào các thời điểm khác nhau. Quá trình này chịu sự tác động bởi nhiều nhân tố kinh tế và xã hội, bởi vậy nó chứa đựng bản chất...