Tag - Công tác xã hội

Các lĩnh vực hoạt động của công tác xã hội

Lĩnh vực hoạt động của công tác xã hội là môi trường mà ở đó công tác xã hội được thực hành, hoặc nơi kiến thức chuyên nghiệp của nhân viên xã hội được sử dụng. Sau đây là một số lĩnh vực mà thực hành công tác xã hội được ứng dụng (dẫn theo tài liệu tập huấn CTXH...

Sơ lược các phương pháp công tác xã hội

1.  Công tác xã hội cá nhân Công tác xã hội cá nhân được định nghĩa là “hệ thống giá trị và phương pháp được các nhân viên xã hội chuyên nghiệp sử dụng, trong đó các khái niệm về tâm lý xã hội, hành vi và hệ thống được chuyển thành các kỹ năng giúp đỡ cá nhân và...

Một số lý thuyết cơ bản được tiếp cận trong công tác xã hội

1. Cách tiếp cận hệ thống và con người trong môi trường  Trong công tác xã hội, mỗi cá nhân được xem là một hệ thống và nằm trong hệ thống lớn hơn đó là gia đình, và gia đình lại là một yếu tố (hệ thống) trong cộng đồng, cộng đồng cũng được xem là một hệ thống bao...

Nhân viên xã hội là ai? Những yêu cầu cần có?

1. Khái niệm nhân viên xã hội Trong nhiều tài liệu tiếng Việt có thể gặp những khái niệm: Nhân viên xã hội, cán bộ xã hội, cán sự xã hội, người trợ giúp. Trong tài liệu này chúng tôi sử dụng thuật ngữ là nhân viên xã hội. Nhân viên xã hội (social worker) được Hiệp hội các nhà công...

Nghề công tác xã hội: Lịch sử, vai trò và vị trí trong xã hội

1. Sơ lược lịch sử phát triển công tác xã hội 1.1. Trên thế giới Là một nghề non trẻ so với nhiều ngành nghề khác trong xã hội, song công tác xã hội lại có lịch sử phát triển khá lâu đời trong quá trình phát triển từ dạng hoạt động trợ giúp đơn thuần sang hoạt động chuyên nghiệp. Ban...

An sinh xã hội là gì?

1.  Khái quát về an sinh xã hội Trước hết an sinh xã hội có thể được xem như một thiết chế xã hội bao gồm hệ thống các cơ quan tổ chức hoạt động với mục đích giải quyết, xóa bỏ và phòng chống các vấn đề xã hội để nâng cao an sinh của mọi cá nhân, nhóm...

Công tác xã hội là gì? Mục đích, chức năng, đối tượng trợ giúp

1. Khái niệm về công tác xã hội Hiệp hội công tác xã hội quốc tế và các trường đào tạo công tác xã hội quốc tế (2011) thống nhất một định nghĩa về công tác xã hội như sau: Công tác xã hội là nghề nghiệp tham gia vào giải quyết vấn đề liên quan tới mối quan hệ...