Tag - Cảm xúc

Kĩ năng nhận biết và quản lý cảm xúc

Kĩ năng nhận biết và quản lý cảm xúc. Vai trò của nhận biết được cảm xúc. Cảm xúc là chất keo kết nối người với người và mang lại ý nghĩa cho cuộc sống. Cảm xúc là nền tảng của khả năng hiểu chính mình và liên hệ với người khác. Khi cá nhân có thể nhận thức và kiểm soát...

Trí tuệ cảm xúc (EI) là gì?

1. Khái niệm trí tuệ cảm xúc. Thuật ngữ trí tuệ cảm xúc hay trí thông minh cảm xúc (EI - emotional intelligence) do hai nhà tâm lí học Mĩ là Peter Salovey và John Mayer sử dụng năm 1990. Theo Peter Salovey (1990), trí thông minh cảm xúc được nhận diện như là năng lực làm chủ, điều khiển, kiểm...

Cảm xúc là gì? Các đặc điểm và quy luật của cảm xúc

Trong khi phản ánh thế giới khách quan, con người không chỉ nhận thức thế giới mà còn tỏ thái độ với nó. Khi nghe một bản nhạc hay chúng ta không chỉ tri giác (nghe, nhìn) mà còn xuất hiện các cảm xúc như rung động, bồi hồi, xúc động… Hoặc trước tin tức về chiến tranh trên...

Cảm xúc thẩm mỹ là gì?

Cảm xúc của thẩm mỹ là gì? Cảm xúc thẩm mỹ là khả năng rung cảm của con người trước những ấn tượng thẩm mỹ được nhận thức, là sự rung động của tâm hồn con người trải qua quá trình thụ cảm cái đẹp, cái cao cả, cái bi, cái hài, trong cuộc sống. Trong cuộc sống của con con...

Tình cảm, xúc cảm trong giao tiếp

Trên cơ sở của nhận thức, cảm xúc và tình cảm được nảy sinh và biểu lộ trong giao tiếp giữa hai người. Những cảm xúc có thể tích cực (vui mừng, phấn khởi, sung sướng, khâm phục...), cũng có thể là tiêu cực (lo lắng, sợ hãi, tức giận...) và chúng có thể ảnh hưởng đến sự nhận...