Tag - Cảm giác

Các quy luật của cảm giác

Liên quan: Cảm giác là gì? Đặc điểm, bản chất, vai trò Quy luật ngưỡng cảm giác Không phải mọi kích thích đều có thể gây ra được cảm giác. Một đốm sáng nhỏ ở quá xa thì không thể trông thấy được hay một âm thanh nhỏ phát ra từ xa cũng không thể nghe thấy. Một kích thích chỉ có...

Cảm giác là gì? Đặc điểm, bản chất, vai trò của cảm giác

Cảm giác là gì? Đặc điểm, bản chất, vai trò của cảm giác. Có những loại cảm giác nào? 1. Khái niệm cảm giác Trong cuộc sống thường ngày con người luôn bị tác động bởi các sự vật hiện tượng vô cùng đa dạng và phong phú. Các sự vật hiện tượng bằng các thuộc tính của mình như màu...