Trang chủ Bảo hiểm Nguy cơ là gì?

Nguy cơ là gì?

by Ngo Thinh
865 views

1. Khái niệm:

“Nguy cơ” là một thuật ngữ được sử dụng trên các đơn bảo hiểm thuộc thị trường bảo hiểm Anh-Mỹ. Trong đời sống hàng ngày, người ta thường lẫn lộn thuật ngữ “nguy cơ với thuật ngữ “hiểm họa” bởi cùng cho người nghe một ý thức cảnh giác về một điều gì đó. Tuy nhiên, chúng có ý nghĩa khác nhau ở chỗ là “nguy cơ” làm cho hiểm họa sát gắn với hiện thực hơn, khả năng xảy ra tổn thất cao hơn. Nói cách khác, nguy cơ là những điều kiện phối hợp, tác động làm tăng khả năng tổn thất.

Ví dụ: nguy cơ hỏa hoạn đối với những nhà chứa nhiều xăng dầu và để gần khu vực nấu bếp bằng gas thiếu an toàn.

2. Phân loại nguy cơ:

Nguy cơ vật chất: là một yếu tố khách quan làm tăng khả năng tổn thất gia

Nguy cơ tinh thần: là một yếu tố chủ quan (nhưng không cố ý) làm gia tăng khả năng tổn thất

Nguy cơ đạo đức: là một yếu tố chủ quan (có cố ý) làm gia tăng khả năng tổn thất Việc nghiên cứu nguy cơ rất quan trọng đối với nhà bảo hiểm và cả người được bảo hiểm. Nó ảnh hướng đến việc hoạch định các biện pháp giảm thiểu nguy cơ, để phòng tổn thất và ảnh hưởng đến việc đánh giá, định giá để đảm bảo hoặc từ chối đảm bảo cho các rủi ro đó.

Xem thêm: Rủi ro là gì?

5/5 - (1 bình chọn)

Lytuong.net – Contact: admin@lytuong.net