Lịch sử

Lịch sử Việt Nam thời Bắc thuộc (179 TCN – 907)

Lịch sử Việt Nam thời Bắc thuộc (179 TCN - 907) Chính sách đô hộ và đồng hóa của các triều đại phong kiến phương Bắc Cuộc xâm lược vũ trang của Triệu Đà * Triệu Đà cát cứ lập ra nước Nam Việt Triệu Đà vốn là một viên quan của nhà Tần, theo quân đội nhà Tần xuống phương Nam để...

Nền Văn minh sông Hồng

Tìm hiểu về lịch sử Nền Văn minh sông Hồng. Thời kỳ Văn Lang - Âu Lạc đã có thời gian tồn tại trong lịch sử Việt Nam khoảng trên dưới 2.000 năm TCN. Bằng sự lao động sáng tạo và đấu tranh kiên cường bền bỉ, người Việt cổ đã góp phần xây dựng và bảo vệ quê hương...

Lịch sử Việt Nam thời kỳ Văn Lang – Âu Lạc

Lịch sử Việt Nam thời kỳ Văn Lang - Âu Lạc. Những chuyển biến về kinh tế - xã hội * Về kinh tế: Thời hùng Vương, kỹ thuật luyện kim ngày càng phát triển, công cụ lao động bằng đồng thau ngày càng chiếm ưu thế. Sự tiến  bộ  của công cụ bằng sắt đã  thúc đẩy nền kinh tế...

Lịch sử Việt Nam thời kỳ nguyên thủy

Lịch sử Việt Nam thời kỳ nguyên thủy. Những dấu vết đầu tiên của con người trên đất Việt Nam Trong lịch sử loài người, giai đoạn đầu tiên là thời kỳ nguyên thủy. Trong khảo cổ học, giai đoạn này tương ứng với thời kỳ đồ đá cũ. Trong nhân loại học, nó tương ứng với thời kỳ người vượn. Người...