Trịnh Hoài Đức – Sáng cùng nhật nguyệt rạng trời Nam