Tag - Phim tài liệu

Kịch bản phim tài liệu truyền hình

1. Các yếu tố trong kịch bản phim tài liệu truyền hình a. Lời bình Nhân tố quan trọng thứ hai trong phim tài liệu, chỉ đứng sau hình ảnh và có lúc còn vượt lên trên hình ảnh. Tuy nhiên, trong kịch bản, thì lời bình mới chỉ mang tính chất dự kiến, làm rõ những ý mà hình ảnh...

Phim tài liệu truyền hình là gì? Phân biệt với phim tài liệu điện ảnh

1. Khái niệm Cho tới nay, trên thế giới có rất nhiều quan niệm về phim tài liệu. Tuỳ theo góc độ nghiên cứu khác nhau của các tác giả sẽ có những quan niệm riêng về thể loại này. Tuy còn tồn tại nhiều quan niệm khác nhau, nhưng phần lớn vẫn tập trung vào hai khuynh hướng. Khuynh hướng...