Tag - Ngân hàng thương mại

Nghiệp vụ của ngân hàng thương mại

Ngân hàng thương mại là ngân hàng chuyên kinh doanh tiền tệ tín dụng, thực hiện các nghiệp vụ nội bảng chủ yếu đó là: Nghiệp vụ tài sản nợ và nghiệp vụ tài sản có. Xem thêm: Ngân hàng thương mại là gì? Bản chất, chức năng và phân loại NHTM Gọi là nghiệp vụ nội bảng vì nghiệp vụ tài...

Thanh toán không dùng tiền mặt: đặc điểm và các thể thức

Thanh toán không dùng tiền mặt qua ngân hàng. 1. Khái niệm thanh toán không dùng tiền mặt Thanh toán không dùng tiền mặt hay còn gọi là thanh toán chuyển khoản, là việc chi trả tiền hàng hóa, dịch vụ giữa các chủ thể kinh tế được thực hiện bằng cách trích chuyển tiền thông qua tài khoản ngân hàng...

Ngân hàng thương mại là gì? Bản chất, chức năng và phân loại NHTM

1. Bản chất của ngân hàng thương mại Ngân hàng thương mại là một định chế tài chính trung gian có vị trí quan trọng trong nền kinh tế thị trường. 1.1. Khái niệm ngân hàng thương mại Có nhiều kinh tế gia nghiên cứu về vấn đề này và đương nhiên là có những chính kiến khác nhau. Nhưng nhìn chung...