Tag - Lịch sử thế giới

Lịch sử Trung Quốc cổ đại

Tổng quan Lịch sử Trung Quốc cổ đại. I. Địa lý và cư dân. Trung Quốc là một nước lớn ở Đông Á. Trên lãnh thổ Trung Quốc có hai dòng sông lớn chảy qua, đó là sông Hoàng Hà (dài 5464 Km) ở phía Bắc và Trường Giang (dài 6300 Km) ở phía Nam. Khi mới thành lập nước vào khoảng...

Lịch sử Ấn Độ cổ đại

Tổng quan về Lịch sử Ấn Độ cổ đại. I. Địa lý và cư dân. Ấn Độ là một bán đảo ở Nam Á, từ Đông Bắc đến Tây Bắc có núi chắn ngang, trong đó có dãy Himalaya nổi tiếng. Ấn Độ chia làm hai miền Nam Bắc lấy dãy núi Vin-đi-a làm ranh giới. Miền bắc Ấn Độ có...

Lịch sử Lưỡng Hà cổ đại

Tổng quan về Lịch sử Lưỡng Hà cổ đại. I. Địa lý và cư dân. Lưỡng Hà là miền nằm giữa hai sông: sông Tigrơ ở phía Đông và sông Ơphơrát ở phía Tây. Cả hai sông này bắt nguồn từ miền rừng núi Acmêria chảy qua lãnh thổ nước Irắc ngày nay rồi đổ ra vịnh Ba Tư. Về mùa xuân,...

Lịch sử Ai Cập cổ đại

Tìm hiểu tổng quan về Lịch sử Ai Cập cổ đại. I. Địa lý và cư dân. Ai cập ở vùng Đông bắc Châu Phi, nằm dọc theo vùng hạ lưu của lưu vực sông Nin. Sông Nin bắt nguồn từ vùng xích đạo của Châu Phi, dài 6700 Km, nhưng phần chảy qua Ai Cập chỉ dài 700 km. Miền...

[Lịch sử] Công xã Nguyên thủy

Xã hội nguyên thủy là giai đoạn đầu tiên trong quá trình phát triển của lịch sử loài người. Giai đoạn này bắt đầu từ khi loài người xuất hiện cho đến khi nhà nước ra đời, dài hàng triệu năm. Xã hội nguyên thủy chia làm hai thời kỳ lớn là thời kỳ bầy người nguyên thủy và...