Tag - Kháng chiến chống Mĩ

Nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước (1954-1975)

Nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước (1954-1975) 1- Nguyên nhân thắng lợi Trải qua hơn 20 năm, với 5 đời Tổng thống kế tiếp nhau (Aixenhao, Kennơđi, Giônxơn, Níchxơn, Pho) và 4 chiến lược chiến tranh xâm lược thực dân kiểu mới ("chiến tranh một phía", "chiến tranh đặc biệt",...

Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975

Hoàn cảnh, Diễn biến Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975. 1. Chủ trương và kế hoạch giải phóng hoàn toàn miền Nam Từ ngày 30-9 đến 8-10-1974, Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng họp bàn phương án hoàn thành sự nghiệp giải phóng miền Nam. Sau khi phân tích tình hình, Hội nghị nhận định:...

Chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” của Mĩ (1969-1972)

Miền Nam Việt Nam chiến đấu chống chiến lược "Việt Nam hoá chiến tranh". Sau đòn bất ngờ, choáng váng của quân và dân miền Nam từ Tết Mậu Thân năm 1968, đế quốc Mĩ đứng trước một tình thế hết sức khó khăn. Phong trào chống chiến tranh xâm lược Việt Nam, đòi rút hết quân đội viễn chinh...

Chiến lược “chiến tranh cục bộ” của đế quốc Mĩ

Miền Nam chiến đấu chống chiến lược “chiến tranh cục bộ " của đế quốc Mĩ Ngay từ khi quân viễn chinh Mĩ ồ ạt vào miền Nam trực tiếp tham chiến, tại Hội nghị lần thứ 12 (12-1965), Ban Chấp hành Trung ương Đảng ta đã nhận định: Chiến lược "chiến tranh cục bộ" của đế quốc Mĩ vẫn...

“Chiến tranh đặc biệt” của Mĩ ở miền Nam Việt Nam 1961-1965

1- Chiến lược “chiến tranh đặc biệt" của Mĩ ở miền Nam Việt Nam Keunơđi lên cầm quyền từ ngày 20-1-1961 trong tình hình thế giới có nhiều chuyển biến lớn. Đó là lúc hệ thống xã hội chủ nghĩa, phong trào giải phóng dân tộc cũng như phong trào công nhân quốc tế có những bước phát triển có...