Tag - Động cơ - nhu cầu

Nhu cầu và Động cơ tiêu dùng

1. Nhu cầu và nhu cầu tiêu dùng Nhu cầu có vai trò hết sức quan trọng đối với sự tồn tại và phát triển con người, không có nhu cầu thì cũng không thể có nhân cách - chủ thể của hoạt động sản xuất và tiêu dùng xã hội. Nhu cầu là yếu tố cơ bản đầu tiên, quy...

Động cơ là gì? [Tâm lý học]

Khái niệm về động cơ và nhu cầu Động cơ có thể được mô tả như là một lực lượng bên trong thức đẩy hành  vi của chúng ta. Động cơ được tạo bởi những nhu cầu chưa được thỏa mãn khi chúng ta trở nên căng thẳng. Có nghĩa là, trong mỗi một thời điểm nào đó ở chúng...

Trắc nghiệm nhu cầu giao tiếp (P.O)

Trắc nghiệm nhu cầu giao tiếp (P.O) để tự đánh giá khả năng giao tiếp. a. Mục đích: Tìm hiểu mức độ về nhu cầu giao tiếp b. Dụng cụ: Giấy, bút. c. Cách tiến hành Anh (chị) hãy trả lời các câu hỏi sau, nếu thấy phù hợp với ý kiến của mình thì ghi chữ “đúng”, nếu không tán thành thì...

Nhu cầu là gì? [Tâm lý học]

Để tồn tại và phát triển, mỗi cơ thể sống đều cần có những điều kiện và phương tiện nhất định do môi trường đem lại. Giống như các cơ thể sống khác, để tồn tại và hoạt động, con người cũng cần có những điều kiện và phương tiện nhất định. Tất cả những đòi hỏi ấy gọi...