Tag - Chủ nghĩa xã hội không tưởng

Học thuyết kinh tế của Robert Owen

Robert Owen (1771-1858) là nhà tư tưởng và thực tiễn người Anh, sinh ra trong một gia đình thợ thủ công ở thành phố Newton (Anh). Năm 9 tuổi, ông đã tham gia lao động, vừa lao động, vừa học tập. Năm 20 tuổi đã tỏ ra là người có tài tổ chức, biết lãnh đạo xí nghiệp. Robert Owen (1771-1858) Năm...

Học thuyết kinh tế của Charles Fourier

Francois Charles Fourier (1772-1837) là đại biểu thứ hai của CNXH không tưởng Pháp, xuất thân trong một gia đình thương gia, bản thân ông đã từng là thương nhân và trải qua nhiều ngành nghề kinh doanh khác nhau như: thủ quỹ, kế toán, theo dõi thị trường chứng khoán v.v… Ông là người học vấn uyên bác,...

Học thuyết kinh tế của Saint Simon

Saint Simon (1760-1825) là học giả thiên tài người Pháp, có nhiều tài năng, có kiến thức uyên thâm. Ông đã để lại nhiều tác phẩm nổi tiếng như: “Quan niệm về sở hữu và pháp chế” (1818), “Bàn về công nghiệp” (1821), “Đạo cơ đốc mới” (1825). Saint Simon (1760-1825) Nội dung tư tưởng kinh tế của Saint Simon:  - Quan...

Chủ nghĩa xã hội không tưởng là gì?

Chủ nghĩa xã hội không tưởng là gì? Các giai đoạn phát triển, giá trị và hạn chế lịch sử của Chủ nghĩa xã hội không tưởng. 1. Khái niệm chủ nghĩa xã hội không tưởng Chủ nghĩa xã hội không tưởng là một hệ thống những quan điểm, tư tưởng về giải phóng xã hội, giải phóng con người; xây...