Tag - Chế độ lưu thông tiền tệ

Quy luật Gresham: “đồng tiền xấu đuổi đồng tiền tốt”

Quy luật Gresham (Anh 1519 – 79): Những gì xảy ra trong một nền kinh tế khi mà cả hai loại đồng tiền đủ giá trị (tiền tốt) và đồng tiền thiếu giá trị (tiền xấu) cùng tồn tại song song và cùng ghi một mệnh giá đồng tiền? Những đợt bào mòn giá trị tiền xu của Anh những...