Tag - Chất thải nhựa

Tái Chế Chất Thải Nhựa

1. Sự cần thiết phải tái chế chất thải nhựa Từ những năm 1970, việc tiêu thụ các sản phẩm nhựa đã tăng đáng kể dẫn đến sự gia tăng các chất thải nhựa. Tăng tiêu thụ các sản phẩm nhựa phản ánh những thay đổi trong sản xuất và tiêu dùng và thành phần chất thải cũng đã thay...

Chất thải nhựa là gì?

1. Chất thải nhựa là gì? Chất thải nhựa là nhựa và các vật dụng bằng nhựa được thải ra từ sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, sinh hoạt hoặc các hoạt động khác. Chất thải nhựa có thể được phân loại dựa vào các tiêu chí khác nhau, như: - Nhựa cứng và nhựa dạng màng, nếu có đủ thông...

Chất thải là gì? Phân loại chất thải

1. Khái niệm chất thải Theo Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13, ban hành ngày 23/06/2014, chất thải được định nghĩa là vật chất được thải ra từ sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, sinh hoạt hoặc các hoạt động khác. Lượng chất thải phát sinh thay đổi do tác động của nhiều yếu tố như tăng trưởng và phát...

Nhựa là gì? Các loại nhựa (Mã ký hiệu, tính chất)

1. Khái niệm nhựa Nhựa là các polyme, một phân tử rất lớn được tạo thành từ các phân tử nhỏ hơn gọi là monome nối với nhau thành chuỗi nhờ quá trình trùng hợp. Các polyme thường chứa cacbon và hydro, đôi khi chứa các nguyên tố khác như oxy, nitơ, clo hay flo. Các loại nhựa tự nhiên gồm...