Cấu tạo và các tính chất cơ bản của xơ, sợi tự nhiên