Trang chủ Tính toán Tìm ƯCLN Online
by Ngo Thinh

>> Chuyển đến công cụ Tìm BCNN

Khái niệm ƯCLN

Ước chung lớn nhất (ƯCLN hay gcd) của hai số là số lớn nhất chia cả hai số đó chia hết.

Khái niệm này dễ dàng được mở rộng cho các bộ có nhiều hơn hai số: UCLN của một bộ số là số lớn nhất mà bộ số đó chia hết.

Ước chung lớn nhất của 3 số a, b, c kí hiệu là UCLN (a, b, c).

Ví dụ: ước số chung lớn nhất của 20 và 15 là 5, vì 5 chia cả 20 và 15 và không có số nào lớn hơn có thuộc tính này. Hay là nói UCLN (20, 15) = 5

 

ƯCLN của 2 hay nhiều số có thể tìm được bằng cách phân tích các số đó ra thừa số nguyên tố, chọn các thừa số nguyên tố chung của tất cả các số đó. Khi đó ƯCLN cần tìm là tích của các thừa số sau khi nâng lũy thừa bậc nhỏ nhất của mỗi thừa số.

VD: Để tìm ƯCLN(24,36), ta phân tích 24 = 23x3 và 36 = 22x32 ta lấy các thừa số chung với số mũ dương nhỏ nhất của hai số này nhân với nhau, được 3×22=12 do đó ƯCLN(24,36) = 12

5/5 - (9 bình chọn)

Lytuong.net – Contact: admin@lytuong.net