Trang chủ Tính toán Tìm BCNN Online
by Ngo Thinh

>> Chuyển đến công cụ Tìm ƯCLN

Công cụ tìm BCNN online giúp tính toán nhanh kết quả về bội số chung nhỏ nhất mà bạn đang tìm, giúp kiểm tra kết quả bài tập các bạn làm kết quả đúng hay sai, phục vụ cho việc học tập.

Khái niệm BCNN

Bội chung nhỏ nhất (BCNN hay LCM) của một tập hữu hạn các số nguyên khác 0 là số dương nhỏ nhất mà là một bội số của mỗi số nguyên trong bộ này.

Bội chung nhỏ nhất của 3 số a, b, c kí hiệu là BCNN (a, b, c).

Ví dụ: bội số chung nhỏ nhất của 12 và 15 là 60, vì 60 chia hết cho cả 12 và 15 và 60 là số nhỏ nhất có thể chia hết cho cả 12 và 15. Hay là nói BCNN (12, 15) = 60.

Tìm bội chung nhỏ nhất

Cách tìm BCNN:

  • Bước 1: Phân tích mỗi số ra thừa số nguyên tố.
  • Bước 2: Chọn ra các thừa số nguyên tố chung và riêng.
  • Bước 3: Lập tích các thừa số đã chọn, mỗi thừa số lấy với số mũ lớn nhất của nó. Tích đó là BCNN cần tìm.

Chú ý:

  • Nếu hai số a, b là hai số nguyên tố cùng nhau thì BCNN là tích của a.b
  • Nếu a là bội của b thì a cũng chính là BCNN của hai số a, b.
4.2/5 - (34 bình chọn)

Lytuong.net – Contact: admin@lytuong.net