Xã hội học

Chủ thể xã hội là gì?

Chủ thể xã hội là gì? Chủ thể xã hội là gì? Chủ thể xã hội là các thực thể xã hội tạo ra các hoạt động xã hội. Nói cách khác, chủ thể xã hội là xã hội loài người - bộ phận chính, giữ vai trò chủ yếu trong xã hội. Chủ thể xã hội bao gồm: cá nhân,...

Bảng hỏi là gì? Phân loại và kết cấu bảng hỏi

Bảng hỏi là gì? Bảng hỏi là một tập hợp gồm nhiều câu hỏi được sắp xếp theo một trật tự dựa trên những nguyên tắc logic, tâm lý và nội dung đề ra. Với sự giúp đỡ của bảng hỏi ta có thể thu nhập được thông tin đáp ứng mục tiêu nghiên cứu của đề tài. Vai trò của...

Phương pháp phỏng vấn

Phương pháp phỏng vấn Khái niệm Phỏng vấn là một phương pháp thu thập thông tin xã hội học thông qua việc tác động tâm lý xã hội trực tiếp giữa người đi phỏng vấn và người được phỏng vấn trên cơ sở mục tiêu của đề tài nghiên cứu. Nguồn thông tin trong phỏng vấn là tất cả các câu trả...