Trang chủ Tính toán Tính Feet Khối
by Ngo Thinh

Cách tính feet khối

Feet khối (ft3) là một đơn vị đo thể tích . Để tính thể tích hoặc sức chứa của một món đồ hoặc không gian theo feet khối, trước tiên bạn sẽ cần đo chiều dài, chiều rộng và chiều cao của nó theo feet, inch (hoặc kết hợp cả hai), cm, mét hoặc yard. Khi bạn có các số đo đó, bạn áp dụng một số phép nhân như sau …

Tính toán khối cho các đơn vị khác nhau (công thức)

  • Từ feet: chiều dài (ft) × chiều rộng (ft) × chiều cao (ft) = feet khối
  • Từ inch: chiều dài (in) × chiều rộng (in) × chiều cao (in) ÷ 1728 = feet khối
  • Từ thước: chiều dài (yd) × chiều rộng (yd) × chiều cao (yd) × 27 = feet khối
  • Từ cm: chiều dài (cm) × chiều rộng (cm) × chiều cao (cm) ÷ 28316,85 = feet khối
  • Từ mét: chiều dài (m) × chiều rộng (m) × chiều cao (m) × 35.314667 = feet khối

Tính feet khối từ các phép đo theo đơn vị feet

Nếu bạn đã đo chiều rộng, chiều dài và chiều cao của mặt hàng của mình bằng đơn vị feet thì quá trình tính toán sẽ diễn ra: Đơn giản chỉ cần nhân 3 con số với nhau.

Ví dụ: giả sử bạn đang tìm kiếm sức chứa của một hộp có kích thước 5ft x 3ft x 2ft. Nhân 3 số liệu đó với nhau sẽ cho bạn tổng giá trị feet khối là 30ft 3 .

Tính feet khối từ inch

Nếu bạn đã đo kích thước của mặt hàng bằng inch thì hãy làm như sau:

  1. Nhân các số liệu về chiều dài, chiều rộng và chiều cao của bạn với nhau, cho bạn tổng số bằng inch khối (trong 3 )
  2. Chia tổng số cho 1728 (vì 1 feet khối = 1728 inch khối).

Ví dụ: giả sử bạn đang tìm kiếm dung tích của một hộp có kích thước 55 “x 30” x 15 “. Nhân 3 hình đó với nhau sẽ cho bạn tổng giá trị inch khối là 24750in 3. Để chuyển đổi hình đó sang feet khối chúng tôi chia nó cho 1728, cho tổng cộng 14,323ft 3 .

Tính feet khối từ cm

Nếu bạn đã đo kích thước của mặt hàng của mình theo đơn vị cm (cm) thì hãy thực hiện như sau:

  1. Nhân các số liệu về chiều dài, chiều rộng và chiều cao với nhau, cho bạn tổng số bằng centimet khối (cm 3 )
  2. Chia tổng cho 28.316,85 (vì 1 feet khối = 28.316,85 cm khối).

Chuyển đổi từ inch khối sang feet khối

Một feet khối bằng 1728 inch khối. Vì vậy, để chuyển đổi từ inch khối sang feet khối, bạn nên chia số inch khối của mình cho 1728

Rate this page

Lytuong.net – Contact: admin@lytuong.net