Trang chủ Xã hội học Thị hiếu là gì?

Thị hiếu là gì?

by Ngo Thinh
Published: Last Updated on 207 views

Thị hiếu là gì?

Một kiểu cách, một mô hình, một mốt nào đó trong lối sống lôi cuốn được một số đông người theo nó trong một thời gian nhất định gọi là thị hiếu.

Thị hiếu khác trào lưu ở chỗ là yếu tố sở thích không có liên quan đến ý thức hệ và không có tính bền vững, vì vậy, không để lại dấu ấn trong lối sống. Thị hiếu thường gắn với những sở thích thường ngày về những vật phẩm tiêu dùng, văn học nghệ  thuật, cách điệu của hành vi, mô hình ứng xử trong cuộc sống. Do vậy thị hiếu làm cho lối sống phong phú hơn, đa dạng hơn và mang lại cảm hứng cho cuộc sống cho mỗi con người.

Đặc điểm của thị hiếu

Thị hiếu hiện nay thường có hai cấp mà các nhà sản xuất kinh doanh trong xã hội cần phải quan tâm, khai thác và khuếch trương nó để thỏa mãn các nhu cầu ngày càng phong phú và đa dạng trong xã hội.

– Thị hiếu chọn lọc là thị hiếu của những người hiểu được cái đẹp và biết vận dụng cái đẹp để làm phong phú cuộc sống của mình. Thị hiếu này thường đòi hỏi chất lượng cao, mẫu mã đẹp, nhưng lại ít quan tâm đến giá cả thấp.

– Thị hiếu không chọn lọc là thị hiếu của những người có tính chất đua đòi, a dua là chính thấy người có thì ta cũng có, không hiểu rõ được bản chất của cái đẹp, cái tốt. Thị hiếu này có thể khai thác một cách dễ dàng qua quảng cáo tạo sự lan truyền trong dân cư.

Thị hiếu phụ thuộc vào trình độ văn hóa của xã hội. Những người có trình độ văn hóa cao thường có những nhận thức trong cuộc sống cao, vì vậy, họ thiên hướng theo thị hiếu chọn lọc. Ngược lại những người có trình độ văn hóa thấp thường theo thị hiếu không chọn lọc nhiều hơn.

Thị thiếu còn phụ thuộc vào sự khác biệt điều kiện kinh tế – văn hóa – xã hộ của mỗi dân tộc, giai cấp và cá nhân, nó thể hiện qua hoàn cảnh gia đình, mức sống, sự ham thích cá nhân, môi trường hoạt động.

Thị hiếu còn phụ thuộc vào sự giao lưu kinh tế – văn hóa – xã hội giữa cá vùng, giữa các dân tộc. Đây là quá trình chắt lọc lấy cái đẹp, cái đa dạng của cuộc sống.

Cuối cùng thị hiếu phụ thuộc vào truyền thống văn hóa – xã hội của vùng hoặc của dân tộc. Các quan niệm về ăn, mặc, cách cư xử, cách điệu trong cuộc sống… có ảnh hưởng lớn tới sự phát triển thị hiếu.

5/5 - (1 bình chọn)

Lytuong.net – Contact: admin@lytuong.net

Link xoilac 1 anstad.com, Link xoilac 2 sosmap.net, Link xoilac 3 cultureandyouth.org, Link xoilac 4 xoilac1.site, Link xoilac 5 phongkhamago.com, Link xoilac 6 myphamtocso1.com, Link xoilac 7 greenparkhadong.com, Link xoilac 8 xmx21.com, Link 6686 design 686.design, Link 6686 blog 6686.blog, Link 6686 express 6686.express,