Thể dục thể thao là gì? Nguồn gốc, đặc điểm, chức năng